CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG MẦM NON ÁNH DƯƠNG

Đăng lúc: 09:44:43 28/04/2020 (GMT+7)

 1. Hội đồng quản trị

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT/ mail

Ghi chú

1

Ông: Cao Thiện Tâm

Chủ tịch

caothientam.samson@gmail.com

 

 

2. Ban giám hiệu

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT/ mail

Ghi chú

1

Bà: Dương Thị Hằng

Hiệu trưởng

0979047590

hangduong.niem@gmail.com

 

2

Bà: Lê Thị Thu

Phó HT

0369500353

lethithu03061977@gmail.com

 

3

Bà: Vũ Thị Thùy

Phó HT

0399118883

vuthuy091183@gmail.com

 

 

3. Tổ trưởng chuyên môn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT/ mail

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Vân

TTCM khối NT

0394675193

 

2

Vũ Thị Quỳnh Mai

TTCM khối MGB

0975008976

 

3

Nguyễn Thị Sen

TTCM khối MGN

0966125337

 

4

Nguyễn Thị Loan

TTCM khối MGL

0962852195

 

5

Trương Thị Mai Phương

TTCM khối VP

0386099738

 

6

Vũ Thị Nga

TTCM khối DD

0977663098